Kursy

1. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)

 • podstawowy- 24 godziny,
 • cysterny- 16 godzin,
 • wybuchowe- 8 godzin,
 • promieniotwórcze- 8 godzin.

Każdy uczestnik kursu musi mieć ukończone 21 lat.
Kurs trwa 1-1,5 tygodnia, na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat.

2. Napełnianie zbiorników w pojazdach samochodowych gazem skroplonym (LPG)

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Kurs trwa 24 godziny ( ok. 1-1,5 tygodnia), na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy przeprowadza i uprawnienia wydaje Transportowy Dozór Techniczny.

3. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych z materiałami niebezpiecznymi (RID)

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 21 lat.

Kurs trwa 24 godziny ( ok. 1-1,5 tygodnia), na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy przeprowadza i uprawnienia wydaje Transportowy Dozór Techniczny.

4. Taxi osobowa

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 21 lat.

Kurs przewidziano na 28 godzin-czas trwania to ok. 2 tygodni. Egzaminy przeprowadzają komisje egzaminacyjne przy Wydziałach Komunikacji, warunkiem otrzymania licencji jest m.in. zaświadczenie o niekaralności.

5. Spawanie

 • elektryczne- 192 godziny,
 • gazowe- 192 godziny,
 • w osłonie CO2- 192 godziny.

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i okazać zaświadczenie lekarskie.

Kurs trwa 2-3 miesiące. Egzaminy przeprowadza i uprawnienia wydaje Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

6. Magazynier z obsługą

 • komputera- 100-110 godzin,
 • kas fiskalnych-115-125 godzin,
 • wózków jezdniowych-182-192 godziny.

Kurs trwa 1-3 miesiące.

7. Kierowca wózków jezdniowych

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie.

Kurs obejmuje 52 godziny teorii i 15 godzin zajęć praktycznych i trwa 2-4 tygodnie.

8. Drwal-operator pilarki

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i okazać stosowne zaświadczenie lekarskie.

Kurs obejmuje 37-38 godzin teorii i 85-106 godzin zajęć praktycznych i trwa 3-4 tygodnie.

9. Monter nawierzchni drogowych

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie.

Kurs obejmuje 90 godzin teorii i 160 godzin zajęć praktycznych i trwa 1,5-2 miesiące.

10. Krawiec

Kurs obejmuje 100-130 godzin teorii i 120-170 godzin zajęć praktycznych i trwa 2-3 miesiące.

11. Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci

Każdy uczestnik musi i posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie, okazać stosowne zaświadczenie lekarskie i mieć aktualne badania Sanepid.

Kurs obejmuje 68 godzin teorii, 70 godzin języka angielskiego (opcjonalnie) i 132 godziny zajęć praktycznych i trwa 2-3 miesiące.

12. Kursy pielęgnacji urody

 • kosmetyczny-60-100 godzin,
 • stylizacja paznokci-50 godzin,
 • makijaż profesjonalny i wizaż-50 godzin.

Kurs trwa 1-3 miesiące i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w salonie kosmetycznym.

13. Florystyka i bukieciarstwo Kurs obejmuje 80-120 godzin i trwa 1-2 miesiące. Zajęcia praktyczne odbywają się w kwiaciarni. 14. Kursy komputerowe

 • obsługa komputera- 40-80 godzin,
 • obsługa kas fiskalnych- 20 godzin.

15. Kurs pedagogiczny dla instruktorów i mistrzów praktycznej nauki zawodu. Kurs przewidziano na 80 godzin i trwa on 1,5-2 miesiące. Egzamin jest przeprowadzony przy udziale Kuratorium. Warunkiem późniejszego nauczania w zakładach pracy są dodatkowo kwalifikacje zawodowe- uczestnicy muszą posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego potem będą nauczać. 16. Kurs kwalifikacyjny na tytuł

 • mistrza- wymagane wykształcenie ponadpodstawowe, staż pracy min. 6 lat,
 • czeladnika- wymagane wykształcenie co najmniej podstawowe, staż pracy min. 3 lata, sprzedawca i kucharz- 2 lata.

Kurs trwa 2-3 miesiące.

Egzaminy przeprowadza Cech lub Komisje powołane przy szkołach.

17. Kursy okresowe BHP

 • dla kadry kierowniczej i pracodawców- 16 godzin, zaświadczenie ważne 5 lat,
 • dla stanowisk robotniczych- 8 godzin, zaświadczenie ważne 1-3 lata,
 • dla stanowisk administracyjno- biurowych- 8 godzin, zaświadczenie ważne 6 lat,
 • dla służb BHP- 32 godziny, zaświadczenie ważne 5 lat.

18. Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Kurs obejmuje 24 godziny i trwa 3 dni. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat.

Egzaminy są przeprowadzane przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Roślin.

19. Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin

Kurs obejmuje 14 godzin i trwa 2 dni.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy są przeprowadzane przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Roślin.

20. HAACP

Kurs przewidziano na 16 godzin i trwa on 2-3 dni.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat.

21. Uprawnienia energetyczne- dozór i eksploatacja

 • elektryczne- po raz pierwszy- 35 godzin, odnowienie- 20 godzin,
 • cieplne- po raz pierwszy- 30 godzin, odnowienie- 20 godzin,
 • gazowe- po raz pierwszy- 30 godzin, odnowienie- 20 godzin.

Kurs trwa 2-3 tygodnie, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat.

Egzaminy przeprowadzają i uprawnienia wydają Komisje Energetyczne np. przy Stowarzyszeniach Polskich Energetyków.

22. Palacz kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe

Kurs obejmuje 45 godzin teorii i 15 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia trwają 2-3 tygodnie, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy przeprowadzają i uprawnienia wydają Komisje Energetyczne np. przy Stowarzyszeniach Polskich Energetyków.

23. Ratownictwo przedmedyczne

Kurs przewidziano na 16 godzin i trwa on 1 tydzień.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego oferuje Państwu także wiele innych kursów i szkoleń w zależności od zapotrzebowania.

 

Drew Hutchison Jersey 
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo